Provozovatelem televízního vysílání programu CS mystery je ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. společnost Československá filmová společnost, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, IČ: 27168425, DIČ: CZ27168425.

Orgánem dohledu nad provozováním televízního vysílání je Rada pro rozhlasové a televízní vysílání.

Československá filmová společnost, s.r.o.
Praha 8 – Karlín, Václavské nám. 831/21 PSČ 113 60
IČ: 27168425
DIČ: CZ27168425

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101520