Předpověď konce
NE o na CS MYSTERYpremiéra

Předpověď konce

Záhady / Seriál
  • Casey Brumels
Každé období lidské historie s sebou přinášelo zejména na základě předpovědí proroků obavy ze zániku civilizace. Nejstarší apokalyptické vize můžeme najít už ve Starém zákonu, například u proroka Ezechiela. Mnoho představ o zániku Země, kterému by měly předcházet obrovské přírodní katastrofy nebo rostoucí válečné konflikty, bylo založených pouze na proroctví vizionářů, jejichž předpovědi se ne vždy naplnily. Jasnou odpověď na dané téma však dosud nenašla ani moderní věda, která se snaží jakékoli vizionářské předpovědi o konci světa logicky vyvrátit. Jedno je však jisté. Určitá proroctví do současného stavu Země poměrně přesně zapadají…
Přehrát

Doporučené z archivu

Oblíbené filmy dostupné online

Všechno